Styrelse

Ordförande
Morgan Larsson

Övriga ledamöter
Berit Swegmark, donator
Bengt Swegmark, donator
Mats Alfredsson, Varumärkesstrateg Consid Borås och streetfotograf
Jan Karlsson, Konsult fotografi/utställningar
Hasse Persson, Konstnärlig ledare
Johan Evertsson, Chef Private Banking Swedbank