Styrelse

Ordförande
Morgan Larsson

Övriga ledamöter
Berit Swegmark, Grundare
Bengt Swegmark, Grundare
Mats Alfredsson, Fd VD och varumärkesstrateg Consid Borås, streetfotograf
Jan Karlsson, Konsult fotografi/utställningar
Hasse Persson, Fd Museichef Borås Konstmuseum, fotograf, curator
Johan Evertsson, Chef Private Banking Swedbank